Privacyverklaring

Privacyverklaring voor bezoekers van Victorie Plaza Bowlen en Kegelen

Victorie Plaza Bowlen en Kegelen B.V.
Terborchlaan 327
1816 MH Alkmaar
072-5123939
info@victorieplazabowlen.nl
KvK 56783167

 

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
1. Victorie Plaza Bowlen en Kegelen B.V. (verder: Victorie Plaza Bowlen of “wij”) neemt uw privacy zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het reserveren van banen of arrangementen bij Victorie Plaza Bowlen.
2. Wij dragen ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft u inzicht in de door Victorie Plaza Bowlen verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom wij deze verwerken.
3. Omdat we werken in een dynamische omgeving is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij behouden ons dan ook het recht voor de privacyverklaring op ieder moment te kunnen wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze website.
4. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Victorie Plaza Bowlen verwerkingsverantwoordelijke.

2. De persoonsgegevens die wij verwerken
1. De persoonsgegevens die Victorie Plaza Bowlen in ieder geval verwerkt in haar klantendatabase als uw een reservering aanmaakt op de website zijn:
i. Voornaam en achternaam;
ii. Telefoonnummer;
iii. E-mail adres.
2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken als u het contactformulier op de website invult zijn:
i. Voornaam en achternaam;
ii. Uw e-mail adres;
iii. Eventueel uw telefoonnummer.
3. Als u telefonisch of per e-mail een reservering heeft gemaakt, worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt. Dat zal in ieder geval uw naam en telefoonnummer zijn.
4. Victorie Plaza Bowlen verwerkt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

3. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn
1. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw reservering bij Victorie Plaza Bowlen te kunnen verwerken en uit te kunnen voeren. We zullen uw gegevens gebruiken om:
i. Uw reservering in onze administratie te verwerken en in stand te houden;
ii. Om contact met u op te nemen om redenen die verband houden met uw reservering bij Victorie Plaza Bowlen;
iii. Het maken van statistische analyses en het maken van managementrapportages.
2. Victorie Plaza Bowlen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van uw reservering. Dat betekent dat Victorie Plaza Bowlen uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de tijd tussen uw reserveringsaanvraag en uw daadwerkelijke bezoek. Daarna zullen uw gegevens geanonimiseerd worden opgenomen in de statistische analyses en in de managementrapportages en zullen uw daadwerkelijke gegevens 3 maanden na uw bezoek dat was gekoppeld aan uw reservering worden verwijderd. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: info@victorieplazabowlen.nl.

4. De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Victorie Plaza Bowlen uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.
2. Victorie Plaza Bowlen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij uw reservering via de website of uw vraag of reservering via het contactformulier expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u telefonisch of per e-mail contact heeft opgenomen met Victorie Plaza Bowlen, dan wordt u geacht expliciete toestemming te hebben gegeven. Als Victorie Plaza Bowlen uw persoonsgegevens niet zou hebben ontvangen, dan zou het niet mogelijk zijn geweest om de reservering uit te voeren.

5. Het delen van uw persoonsgegevens met derden
1. De persoonsgegevens die Victorie Plaza Bowlen van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reservering bij Victorie Plaza Bowlen, of in het geval van een juridisch verzoek.
2. Om de reservering bij Victorie Plaza Bowlen goed te kunnen uitvoeren, delen wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u met de volgende derden:
a. De website beheerder voor het hosten van de website en voor de online registratie van reservering of contactverzoeken via de website.

6. Beveiliging en cookies
1. Victorie Plaza Bowlen neemt fysieke, ICT technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van de bewaarde gegevens tegen te gaan. Deze maatregelen en processen worden regelmatig gecontroleerd en getest.
2. Ten behoeve van uw veiligheid en die van onze medewerkers maakt Victorie Plaza Bowlen gebruik van camera’s in en om het gebouw, in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De beelden worden niet online gezet of gedeeld met derden. Met de verwerker van de beelden is een overeenkomst gesloten over de beveiliging van de data. Beelden worden standaard maximaal 7 dagen bewaard.
3. De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op
• de server van Victorie Plaza Bowlen;
• de server(s) van de website beheerder.
4. Victorie Plaza Bowlen heeft met de hierboven genoemde derde afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt die hun systeembeveiliging niet op orde hebben.
5. De website van Victorie Plaza Bowlen maakt alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven bij de aanvang van uw bezoek op de website gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies kunnen statistieken worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Deze dataverzameling geschiedt anoniem. Voordat uw toestemming kunt geven voor deze cookies, wordt u voorzien van volledige en duidelijke informatie over de cookies.

7. Uw rechten
1. Recht op inzage. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens bij Victorie Plaza Bowlen opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Victorie Plaza Bowlen worden bewaard en verwerkt.
2. Recht op rectificatie. U kunt ten alle tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.
3. Recht op overdracht. U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen naar een andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de reservering nog loopt. Victorie Plaza Bowlen kan dan bijvoorbeeld de reservering niet meer uitvoeren.
5. Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Victorie Plaza Bowlen niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat Victorie Plaza Bowlen stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de reservering nog loopt.

8. Plichten
1. Victorie Plaza Bowlen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de reservering die u heeft gemaakt bij Victorie Plaza Bowlen.
2. De persoonsgegevens die wij u hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om de reservering bij te kunnen houden. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig.
3. Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de bovengenoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de bovengenoemde derden te delen, dan zullen wij eerst uw toestemming vragen.
4. Victorie Plaza Bowlen behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
5. Victorie Plaza Bowlen behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Victorie Plaza Bowlen te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

 

Privacyverklaring voor bezoekers van Victorie Plaza Bowlen en Kegelen juli 2018